Polityka ochrony danych osobowych

Właścicielem strony internetowej i administratora danych jest YNH International - Kromberk, Industrijska cesta 2A, Nova Gorica, 5000 - E-Mail info@katanamart.pl - Tel +39 0574 754067, Vcia i TIN 72962682 jest właścicielem Portalu Internetowego i udostępnia go użytkownikom Internetu w celu dostarczenia obu informacji o usługach świadczonych przez YNH International a także umożliwienie świadczenia usług za pośrednictwem Portalu.

Szczegóły kontaktu

Numer telefonu: + (34) 960655691
Email: piotr@katanamart.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych (DPO)

W przypadku jakichkolwiek pytań lub próśb dotyczących prywatności YNH International, użytkownik może skontaktować się z nami na nasz adres e-mail info@katanamart.pl

1.- Cel. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

YNH International informuje użytkownika o istnieniu przetwarzania danych osobowych (denominowane "UŻYTKOWNIKI WEB") utworzonego z danymi uzyskanymi na stronie internetowej przez i dla YNH International. i na ich odpowiedzialność.

Plik ten został stworzony w celu dostarczania informacji na temat świadczenia usług oferowanych za pośrednictwem portalu, a także obsługi zapytań składanych przez użytkowników za pośrednictwem tego kanału i zarządzania nimi.

Ramy czasowe ochrony danych, które użytkownicy przekazują nam za pośrednictwem formularzy na stronie internetowej, są następujące:
W przypadku zapytań: Po otrzymaniu odpowiedzi na zapytanie, dla bieżącego roku
W sprawach dotyczących kontraktowania naszych usług: Przez czas trwania stosunku umownego
2.- Legitymacja. Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest zgoda osoby zainteresowanej.

Ponadto, potencjalna oferta usług opiera się na zgodzie wyrażonej przez użytkownika, bez wycofania tej zgody, warunkującej pogoń za innymi celami.

Użytkownik nie ma obowiązku dostarczania nam swoich danych osobowych, ale w przypadku, gdy nie dostarczy wymaganych minimalnych danych, operacje oferowane online na naszej stronie nie będą możliwe, takie jak odpowiadanie na pytania, przetwarzanie zamówień i / lub stosowania zniżki, kontaktowania się, komentowania, uczestnictwa w Blogu itp. Ponadto informujemy użytkowników, że mogą w każdej chwili odwołać swoją zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach ustanowionej procedury, bez wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Ponadto informujemy użytkowników, że mogą w każdej chwili odwołać swoją zgodę na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych za pośrednictwem ustalonych środków, bez szkody dla legalności przetwarzania na podstawie zgody przed jej usunięciem.

3.- Odbiorcy. Którzy odbiorcy otrzymają Twoje dane?

Dane zebrane za pośrednictwem tej strony internetowej za pośrednictwem odpowiednich formularzy zostaną ujawnione innym firmom zajmującym się przetwarzaniem danych osobowych i zrobią to zgodnie ze ścisłymi wskazówkami, które YNH International ustanawia dla takich celów. W każdym razie dane będą przekazywane w Unii Europejskiej i tylko do celów wskazanych powyżej.

4.- Prawa. Jakie są twoje prawa, kiedy przekazujesz nam swoje dane?

Użytkownicy strony internetowej należącej do YNH International mają zagwarantowane prawa ustanowione przez ustawodawstwo regulujące kwestie ochrony danych osobowych:

Po pierwsze, użytkownik ma prawo uzyskać potwierdzenie, czy YNH International przetwarza jego dane osobowe.

Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do żądania korekty niedokładnych danych lub, w stosownych przypadkach, żądania ich usunięcia, gdy, z innych powodów, dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone.

Użytkownicy mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych osobowych, w takim przypadku YNH International przestaną przetwarzać swoje dane, chyba że zaistnieją ku temu uzasadnione lub nadrzędne powody, lub też w przypadku ewentualnych roszczeń lub obrony.

Użytkownicy mają prawo zwrócić się do YNH International ograniczyć przetwarzanie ich danych osobowych po spełnieniu wymogów rozporządzenia UE 2016/679.

YNH International niniejszym informuje, że wdrożyła środki bezpieczeństwa o charakterze technicznym i organizacyjnym, niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa danych osobowych i zapobiegania ich zmianom, utracie, przetwarzaniu i / lub nieautoryzowanemu dostępowi do nich, zgodnie z GDPR 2016/679 z dnia 27 kwietnia , 2016.

Na koniec chcielibyśmy poinformować, że każda zainteresowana strona może złożyć wniosek do hiszpańskiej agencji ochrony danych, szczególnie gdy nie jest usatysfakcjonowana z wykonywania swoich praw.

W poniższym linku możesz uzyskać więcej informacji na temat roszczeń złożonych w Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych:

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formSpam/spamDenuncia.jsf;jsessionid=3FC268F548C59FFD4F289FCC645855EA

5. Komunikacja handlowa

YNH International mogą wysyłać informacje handlowe w jakikolwiek sposób i zawsze w pełni zgodne z obowiązującymi obecnie przepisami o ochronie danych osobowych.

W przypadku komunikatów handlowych przesłanych pocztą elektroniczną i równoważnych środków zgodnie z warunkami ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca, regulującymi usługi społeczeństwa informacyjnego i handel elektroniczny, zgoda użytkownika zostanie należycie uzyskana w momencie gromadzenia odpowiednich danych.
Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na otrzymywanie osobistych powiadomień poprzez proste powiadomienie o wysłanym życzeniu, do YNH International (na nasz adres e-mail piotr@katanamart.pl).


Recently Viewed

No products

Menu